əttar

is. <ər.> köhn.
1. Ətirli şeylər, ədəvat və s. satan adam. Elm və maarif . . hamının arasında yayılmalıdır, çoban da, əkinçi də, tacir də, əttar da nazirlərin əlində olan iqtidara malik olmalıdırlar. M. F. A.. Əttar dükanı – bu cür şeylərin satıldığı dükan. Sinəm əttar dükanı; Hər nə desən, var məndə. (Bayatı). Molla Qasımın dükanına universal adı versək səhv etmərik, çünki bu dükanda əttar, baqqal, bəzzaz, davacat və qeyri ticarət şeyləri var idi. S. S. A..
2. Keçmişdə bitkilərdən və s. dən dərman hazırlayıb satan adam. Gülün gülabını axır gün çəkər əttar; Qalır sənə bu əvəz ahü zar, ey bülbül! S. Ə. Ş.. Birdən Kərbəlayı Rzanın yadına düşdü ki, əttar Məşədi Hüseyn gərək çox dərs oxumuş adam ola. C. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • əttar — ə. ətir satan; dərman, ətriyyat, ədviyyat və müxtəlif bitki yağları satan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • səttar — ə. 1) örtən; 2) bax: səttarül’üyub …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • səttar — sif. <ər.> köhn. Örtən, ört basdır edən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Morphologie de l'hébreu — La morphologie de l hébreu[1] (צוּרָנוּת הַעִבְרִית) occupe une place importante dans la grammaire hébraïque : l analyse d un énoncé en phrases[2] (משפטים), et de ces phrases en propositions, est l objet qu étudiera la syntaxe. L analyse des …   Wikipédia en Français

  • Morphologie de la grammaire hébraïque — Morphologie de l hébreu La morphologie de l hébreu[1] (צוּרָנוּת הַעִבְרִית) occupe une place importante dans la grammaire hébraïque : l analyse d un énoncé en phrases[2] (משפטים), et de ces phrases en propositions, est l objet qu étudiera… …   Wikipédia en Français

  • Rediu — 1 Original name in latin Rediu Name in other language Radiu, Rediu, Rdiu State code RO Continent/City Europe/Bucharest longitude 46.63374 latitude 27.69439 altitude 100 Population 1061 Date 2013 04 21 2 Original name in latin Rediu Name in other… …   Cities with a population over 1000 database

  • Саттар-хан — азерб. ستتارخان, Səttar xan, перс. ستارخان‎ …   Википедия

  • Бахлулзаде, Саттар Бахлул оглы — Саттар Бахлулзаде азерб. Səttar Bəhlul oğlu Bəhlulzadə …   Википедия

  • Турабов, Гасан Саттар оглы — Гасан Турабов азерб. Həsənağa Səttar oğlu Turabov Гасан Турабов в роли Гачага Наби Имя при рождении …   Википедия

  • Турабов — Турабов, Гасан Саттар оглы Гасан Турабов азерб. Həsənağa Səttar oğlu Turabov Гасан Турабов в роли Гачага Наби Имя при рож …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.